Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /var/www/vhosts/popunie.nl/subdomains/wantijfestival/httpdocs/site/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 Wantijfestival 1995 tot 2011 »

College spreekt voorkeur uit voor organisatie Wantijfestival

BOD Groep, Bibelot en de Popcentrale en Bas de Zwart Evenementen hebben voorstellen ingediend om het Wantijfestival te organiseren. Het college vraagt de gemeenteraad een keuze te maken uit drie mogelijke organisatoren van het Wantijfestival 2012. Het college heeft voorkeur voor het initiatief van de BOD Groep.

De gemeenteraad heeft in september 2011 ingestemd met de bezuinigingen op cultuur. De gemaakte keuzes hebben ook gevolgen voor de organisatie en financiering van het Wantijfestival. Het Wantijfestival wordt niet meer georganiseerd zoals voorgaande jaren. De gemeente was opdrachtgever van het festival. Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad in november 2011 is besloten in 2012 (en volgende jaren) in ieder geval nog 32.500 euro vanuit het evenementenbudget te reserveren voor nieuwe initiatieven voor de organisatie van het Wantijfestival.

Particuliere initiatieven
Het Wantijfestival heeft in de afgelopen jaren bewezen een sterk festival te zijn. Naast een regiopodium waren diverse lokale partijen betrokken bij het festival waar in 2011 zo’n 38.000 bezoekers op afkwamen. Bij het beoordelen van de initiatieven is rekening gehouden met deze sterke punten. Ook is gekeken of de initiatieven passen bij de doelstellingen die zijn geformuleerd in de cultuurnota ‘De kracht van het lokale 2.0’ en het gemeentelijk evenementenbeleid. De focus ligt op de aantrekkelijkheid van de stad en de economische betekenis van culturele initiatieven. Het college maakt sterker wat sterk is en ondersteunt particuliere initiatieven.

Voorkeur
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het Wantijfestival komt primair bij de particuliere organisatie te liggen. Na (rondetafel)gesprekken hebben drie partijen een voorstel ingediend. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het initiatief van de BOD Groep. Zij stellen een eendaags festival voor met gratis toegang. Ze kiezen voor een brede doelgroep door landelijke namen te programmeren en ruimte te geven aan regionale talenten. Ook wordt de samenwerking gezocht met lokale partners zoals onderwijsinstellingen en horecaondernemingen. Het festival wordt dit jaar in juni georganiseerd. De gemeenteraad besluit aan welke partij het festival gegund wordt.

Bron: Gemeente Dordrecht

Het doek lijkt te zijn gevallen voor het Wantijfestival

Langs deze weg willen wij aan alle betrokkenen en geïnteresseerden kenbaar maken dat het doek lijkt te zijn gevallen voor het Wantijfestival en dat het sowieso einde verhaal voor de betrokkenheid van Stichting Popprojecten is.

Na 14 geslaagde edities te hebben georganiseerd, kreeg Stichting Popprojecten eind juni/begin juli 2011 tijdens de evaluatie van de 14de editie te horen dat de gemeente Dordrecht voornemens is geen middelen meer beschikbaar te stellen voor een Wantijfestival in 2012 en de jaren daarna. De voornaamste reden hiervoor is een bezuinigingstaakstelling. In augustus en september heeft men in de gemeenteraad nader over dit voornemen gediscussieerd en voor zover bij ons bekend heeft dit niet tot nieuwe inzichten geleid. Dordrecht gaat wellicht nog een klein potje beschikbaar stellen voor een festival in 2012, maar alleen Dordtse organisaties kunnen hier een beroep op doen en dat gaat naar alle waarschijnlijkheid niet resulteren in een Wantijfestival zoals wij dat in samenwerking met honderden vrijwilligers, lokale organisaties, beginnende muzikanten en professionele leveranciers jarenlang hebben gerealiseerd.

Hoewel wij als Stichting Popprojecten tot op de dag van vandaag geen officiële brief van de gemeente Dordrecht hebben ontvangen waarin men formeel bevestigt te stoppen met het evenement, hebben wij voor onszelf wel de conclusie getrokken dat het einde verhaal is. Omdat wij niemand langer in het ongewisse willen laten hebben we besloten om naar buiten te brengen dat de Stichting Popprojecten in 2012 niet betrokken zal zijn bij een eventueel Wantijfestival.

Wij danken iedereen van harte voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. En laten we hopen dat de Dordtse politiek snel tot inkeer komt zodat er in 2012 of wellicht het jaar daarop toch weer een grootschalig festival met amateurbandjes in het Wantijpark zal plaatsvinden.

Stichting Popprojecten

Vrijwilligers Wantijfestival starten petitie!

De gemeente Dordrecht is van plan om per direct de stekker uit het Wantijfestival te trekken! Dit betekent dat na 14 edities, het Wantijfestival ten einde is!

Toen dit nieuws bekend werd, sprongen Wilco, Harro, Arjen en andere vrijwilligers in de bres voor het Wantijfestival. Veel van hen zijn al meer dan 10 jaar betrokken bij het Dordtse Wantijfestival. Dat het een typisch Dordts feest is, blijkt uit het feit dat één derde van de Dordtse bevolking een bezoek brengt en dat een podium biedt voor heel veel regionale bands.

Met deze petitie willen ze de gemeente Dordrecht op andere gedachten brengen, want er zijn heel veel muzikanten en bezoekers uit Dordrecht en omgeving voor wie Wantijpop en Rainbowpark hartstikke belangrijk zijn. En 10% of desnoods 20% bezuinigen mag best, iedereen moet inleveren en ook Wantijfestival wil hier haar steentje aan bijdragen: maar met onmiddellijke ingang 100% korten is buiten proportioneel en betekent het einde van Wantijpop.

Dus wil je graag je steentje bijdragen, teken dan nu op www.wantijfestival.petities.nl

 

Oudere berichten «